Vyhledávání

Senzory s autokalibrací ABCLogicTM

Všechna plynová čidla v zásadě podléhají jistým odchylkám v určitém čase.
Stupeň odchylky závisí na použitém materiálu a konstrukčním řešení. I přes vhodně zvolené materiály a správné konstrukční postupy dochází k menším odchylkám měřené veličiny, což vede k nutnosti kalibrace. Kalibrace senzorů vyžaduje 5 až 20minutový kalibrační proces, což může vést ke značným nákladům.
 
Výhodou senzorů firmy Thermokon je vlastní automatická kalibrace - ABCLogicTM (Automatic Background Calibration).  Využívá se dynamického ofsetového výpočtu, tudíž není potřeba obsluhy pro kalibraci čidla.
Snímače CO2 s autokalibrací ABC Logic jsou vhodné pro budovy vy­užívané jen část dne, nelze je použít tam, kde je nepřetržitý provoz nebo v prostorách s trvale zvýšenou koncentrací CO2 (např. skle­níky, farmy, nemocnice). Princip autokalibrace ABC Logic vychází z toho, že koncentrace CO2 dosáhne mimo provozní ho­diny stejné hodnoty, jako je v okolí, např. díky přirozené ventilaci, propustnosti oken atd. Senzor zaznamená nejnižší hodnotu CO2 za každých 24 hodin a podle nejnižších hodnot naměřených za 2 týd­ny se kalibruje na teoretickou venkovní hodnotu 400 ppm.
 

 
NOVINKY

20.9.2023

Bezpečnostní spínače R-SAFE RFID

Nová generace senzorů pro bezpečnost strojů využívající technologie RFID pro monitorování dveří, vrat.

více

12.9.2023

E-novinky - Nové vydání bulletinu REMinfo 2/2023

Nové vydání bulletinu REMinfo 2/2023, průmyslový switch CETU-0500, nová řada optických senzorů SA2E

více

5.9.2023

Bezkontaktní LED tlačítka CW

Nová bezkontaktní LED tlačítka, vhodná při potřebě zvýšených hygienických podmínek.

více

22.8.2023

E-novinky - Nové bezpečnostní spínače R-SAFE RFID

Bezpečnostní spínače R-SAFE RFID, bezpečnostní spínač se solenoidem EX STM 515 11/11 A L, dotykový displej IDEC HG2J, programovatelné ultrazvukové senzory P43

více