Vyhledávání

Senzory s autokalibrací ABCLogicTM

Všechna plynová čidla v zásadě podléhají jistým odchylkám v určitém čase.
Stupeň odchylky závisí na použitém materiálu a konstrukčním řešení. I přes vhodně zvolené materiály a správné konstrukční postupy dochází k menším odchylkám měřené veličiny, což vede k nutnosti kalibrace. Kalibrace senzorů vyžaduje 5 až 20minutový kalibrační proces, což může vést ke značným nákladům.
 
Výhodou senzorů firmy Thermokon je vlastní automatická kalibrace - ABCLogicTM (Automatic Background Calibration).  Využívá se dynamického ofsetového výpočtu, tudíž není potřeba obsluhy pro kalibraci čidla.
Snímače CO2 s autokalibrací ABC Logic jsou vhodné pro budovy vy­užívané jen část dne, nelze je použít tam, kde je nepřetržitý provoz nebo v prostorách s trvale zvýšenou koncentrací CO2 (např. skle­níky, farmy, nemocnice). Princip autokalibrace ABC Logic vychází z toho, že koncentrace CO2 dosáhne mimo provozní ho­diny stejné hodnoty, jako je v okolí, např. díky přirozené ventilaci, propustnosti oken atd. Senzor zaznamená nejnižší hodnotu CO2 za každých 24 hodin a podle nejnižších hodnot naměřených za 2 týd­ny se kalibruje na teoretickou venkovní hodnotu 400 ppm.
 

 
NOVINKY

4.10.2021

Ceník diferenčních manometrů MM, MMK a MMU

Manometry s vodním sloupcem jsou spolehlivou a dostupnou měřicí technologií.

více

4.10.2021

Ceník diferenčních manometrů DPG

DPG je standardní ručičkový manometr pro měření přetlaku a diferenčního tlaku.

více

30.9.2021

Bezpečnostní spínače Magnus RFID pro sériové zapojení

Prohlédněte si ceník bezpečnostních spínačů Magnus RFID pro sériové zapojení od REER.

více

27.7.2021

GridScan Pro EVO

GridScan / Pro je vysoce spolehlivá bezpečnostní světelná závora s certifikátem SIL 2 pro průmyslová vrata. Je vybaven certifikátem ES o přezkoušení typu a lze jej použít u všech dveří. Díky své vícevýstupové konstrukci a proměnlivému provoznímu režimu (od zatemnění po statický) lze GridScan / Pro integrovat do všech typů systémů ovládání dveří.

více