Vyhledávání

Senzory s autokalibrací ABCLogicTM

Všechna plynová čidla v zásadě podléhají jistým odchylkám v určitém čase.
Stupeň odchylky závisí na použitém materiálu a konstrukčním řešení. I přes vhodně zvolené materiály a správné konstrukční postupy dochází k menším odchylkám měřené veličiny, což vede k nutnosti kalibrace. Kalibrace senzorů vyžaduje 5 až 20minutový kalibrační proces, což může vést ke značným nákladům.
 
Výhodou senzorů firmy Thermokon je vlastní automatická kalibrace - ABCLogicTM (Automatic Background Calibration).  Využívá se dynamického ofsetového výpočtu, tudíž není potřeba obsluhy pro kalibraci čidla.
Snímače CO2 s autokalibrací ABC Logic jsou vhodné pro budovy vy­užívané jen část dne, nelze je použít tam, kde je nepřetržitý provoz nebo v prostorách s trvale zvýšenou koncentrací CO2 (např. skle­níky, farmy, nemocnice). Princip autokalibrace ABC Logic vychází z toho, že koncentrace CO2 dosáhne mimo provozní ho­diny stejné hodnoty, jako je v okolí, např. díky přirozené ventilaci, propustnosti oken atd. Senzor zaznamená nejnižší hodnotu CO2 za každých 24 hodin a podle nejnižších hodnot naměřených za 2 týd­ny se kalibruje na teoretickou venkovní hodnotu 400 ppm.
 

 
NOVINKY

11.9.2020

Nové speciální vydání REMinfo IDEC

Rozšířili jsme speciální vydání REMinfo a vytvořili přehledový katalog, který obsáhne všechny produktové skupiny IDEC.

více

17.8.2020

Jednocestná světelná závora ELS 500

Nová robustní světelná závora M12 od CEDES.

více

12.8.2020

Nový dotykový displej HG1P

Panel pro ruční ovládání s LCD TFT displejem 4,3" a komunikačním rozhraním Ethernet nebo RS422/RS485.

více

10.8.2020

Přehled senzorů pro zabezpečení výtahových kabin, dveří a eskalátorů

Široká nabídka světelných závor CEDES nastavuje standardy pro zabezpečení výtahových dveří.

více