Vyhledávání

Senzory s autokalibrací ABCLogicTM

Všechna plynová čidla v zásadě podléhají jistým odchylkám v určitém čase.
Stupeň odchylky závisí na použitém materiálu a konstrukčním řešení. I přes vhodně zvolené materiály a správné konstrukční postupy dochází k menším odchylkám měřené veličiny, což vede k nutnosti kalibrace. Kalibrace senzorů vyžaduje 5 až 20minutový kalibrační proces, což může vést ke značným nákladům.
 
Výhodou senzorů firmy Thermokon je vlastní automatická kalibrace - ABCLogicTM (Automatic Background Calibration).  Využívá se dynamického ofsetového výpočtu, tudíž není potřeba obsluhy pro kalibraci čidla.
Snímače CO2 s autokalibrací ABC Logic jsou vhodné pro budovy vy­užívané jen část dne, nelze je použít tam, kde je nepřetržitý provoz nebo v prostorách s trvale zvýšenou koncentrací CO2 (např. skle­níky, farmy, nemocnice). Princip autokalibrace ABC Logic vychází z toho, že koncentrace CO2 dosáhne mimo provozní ho­diny stejné hodnoty, jako je v okolí, např. díky přirozené ventilaci, propustnosti oken atd. Senzor zaznamená nejnižší hodnotu CO2 za každých 24 hodin a podle nejnižších hodnot naměřených za 2 týd­ny se kalibruje na teoretickou venkovní hodnotu 400 ppm.
 

 
NOVINKY

15.8.2022

Průmyslové PC s dotykovým displejem QT3500

Nové průmyslové PC s dotykovým dislpejem QT3500 od ASEM

více

10.8.2022

Dotykový displej IDEC HG2J

Pokročilá technologie dotykového displeje v populární velikosti.

více

2.8.2022

HK INSTRUMENTS

Prohlédněte si aktuální ceníky našeho dodavatele HK INSTRUMENTS.

více

25.7.2022

Přehled produktů REER

Prohlédněte si nový přehled produktů našeho dodavatele REER.

více