Vyhledávání

LogisticPásové dopravníky

Vysokozdvižné vozíky se stále častěji stávají nejen přepravními vozidly, ale také zkvalitňují přesun produktů v rámci interního materiálového toku. Samotný tok materiálu se navíc stává všestrannějším. Jeden příklad: dopravníkové systémy mají nyní modulární konstrukci a jsou vybaveny decentralizovanými hnacími a ovládacími prvky. Přizpůsobí se tomu, co se od nich požaduje a přepnou do jízdního režimu pouze tehdy, když je na nich naložen materiál k přepravě.

Specifikace

Vysokozdvižný vozík umístí paletu na dopravní pás. Řidič aktivuje dálkově ovládané tlačítko a zapne pás, který do té doby stojí na místě. Tento úkol vyžaduje soběstačné a robustní bezdrátové povelové zařízení, které je připevněno k přepravnímu vozíku a přenáší signál do přijímací jednotky, čímž spouští mechanismus řemenového pohonu.

Realizace

Na přístrojové desce je namontováno povelové zařízení RF BF. Toto zařízení je bezdrátové a bezbateriové, vybavené generátorem elektrodynamické energie chráněným uvnitř robustního krytu.

Výhody pro zákazníka

Protože je bezdrátové dálkové ovládání pevně na svém místě, nemůže se ztratit, spadnout a poškodit se. Univerzální přijímač usnadňuje ovládání všech funkcí běžícího pásu případně i  na jiných strojích.

Produkty

RF BF 72Ovládání brány


Jednotlivé oblasti nebo haly v závodech průmyslové výroby jsou často odděleny průmyslovými vraty nebo branami (rychloběžná vrata, rolovací vrata, sekční vrata). Dveře a brány vedou také do venkovních prostor. Pokud se mají lidé a vysokozdvižné vozíky volně pohybovat, je třeba najít pohodlný a efektivní způsob otevírání a zavírání bran. Zde se osvědčily tahové lankové spínače, které se obvykle montují na strop výrobní haly. Obsluha zatáhne za lanko připojené k ovladači spínače a brána se otevře.

Specifikace

Pokud je nainstalován tento typ spínače, náklady na pokládku kabelů jsou často několikanásobně vyšší než náklady na samotný tahový spínač, protože je zapotřebí několik metrů kabelu. Použití bezdrátové technologie proto může výrazně snížit cenu. Spínač musí být robustní a snadno instalovatelný.

Realizace

Otevírání a zavírání průmyslových dveří a bran bylo jedním z prvních aplikačních oborů pro bezdrátové spínací přístroje Steute a je to dnes stále jedna z nejčastěji realizovaných aplikací. Nejběžnější volbou je bezdrátový spínač RF 95. Ovládací část má očko, ke kterému lze připojit tažné lanko.

Výhody pro zákazníka

Bezdrátový tahový spínač se snadno instaluje a ovládá a lze jej podle potřeby přesunout na jiné místo.

Produkty

RF 95 WH/90Klín pod kola

Mnoho společností používá pro zajištění průmyslové a dopravní bezpečnosti kolové klíny k zafixování polohy nákladních automobilů na rampách. Tyto klíny kol jsou vybaveny senzory, které uvolní bránu nebo nakládací rampu pouze tehdy, když zjistí přítomnost pneumatiky nákladního vozidla. Nakládání a vykládání bez klínů zahrnuje rizika, kterým nelze spolehlivě zabránit. Na mírně svažitém podkladu začnou nákladní vozy, které nepoužívají parkovací brzdu, sjíždět. Mezi ložnou plošinou a nákladním automobilem se poté vytvoří mezera. Pohyb vysokozdvižného vozíku uvnitř nákladního automobilu (zejména brzdění při nastupování a vystupování) může způsobit, že nákladní automobil opustí bezpečnou dokovací polohu. Řidič nákladního vozidla může pohybovat nákladním vozem dopředu, aby zavřel zadní čelo a / nebo dveře. Řidič vysokozdvižného vozíku na kluzké průmyslové podlaze nemusí včas zabrzdit a způsobí tak, že vysokozdvižný vozík spadne z rampy.

Specifikace

Pokud se v tomto drsném prostředí použijí kabelové klínky, kabely se často poškodí, což vede k poruchám funkce. To zase vede k prostojům v nakládce, protože při chybné nakládací pozici se nedá pracovat. Kolové klíny s bezdrátovými senzory nebo bezdrátovými polohovými spínači snižují riziko prostojů, jsou robustní a odolné proti nárazům.

Realizace

V klínu kola je integrován bezdrátový polohový spínač řady RF 95 nebo RF 98. Jakmile klín kola narazí na pneumatiku nákladního vozidla, aktivuje se píst na spínači a spínač vysílá uvolňovací signál bráně nebo nakládací rampě. Když je klín odstraněn, spínač je znovu aktivován a vyšle signál „kolo / nákladní automobil není na místě“ do řídicího systému.

Výhody pro zákazníka

Tento dálkově ovládaný kolový klín poskytuje velmi robustní a funkční řešení bezpečnosti na rampě, které se vyznačuje vysokou dostupností a další univerzálností. Na jednu rampu lze také umístit několik klínů bez jakýchkoli problémů. Přiřazení mezi klínovým nebo bezdrátovým přepínačem a odpovídajícím přijímačem probíhá v několika jednoduchých krocích během počáteční operace pomocí procedury učení.

Produkty

RF 95
RF 98

NOVINKY

30.11.2022

REMinfo 3/22

Ve vánoční vydání bulletinu REMinfo si můžete prohlédnout sortiment nové řady polohových spínačů s modulární konstrukcí.

více

31.10.2022

Vysoce přesný diferenční snímač tlaku DPT-Priima-MOD

DPT-Priima je vysoce přesný snímač diferenčního tlaku určený pro čisté prostory a další náročné aplikace.

více

10.10.2022

Náš dodavatel, německá společnost STÖBER se představí na veletrhu SPS!

Profitujeme z našich hlubokých kořenů v konstrukci převodovek a širokého portfolia produktů pohonné techniky.

více

3.10.2022

Jednocestná světelná závora easyray100/110/120

Díky rychlé reakční době je závora ideální pro časově kritické aplikace.

více